Gownerionfew Belketeka

English for Human Resources - Angličtina v praxi (B2)PDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Pledger PatUčebnice English for Human Resources je součástí modulárního projektu Angličtina v praxi. Spolu s ostatními tituly řady English for..., učebnicemi Business English for Beginners, Technical English for Beginners a Write It Right! (anglická obchodní korespondence) tento projekt představuje ideální pokrytí širokého výběru témat z praxe obchodu, služeb a výroby v rozsahu úrovní A1–B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. English for Human Resources je kurz zaměřený jednak na pracovníky v oblasti personalistiky a lidských zdrojů, kteří pracují v nadnárodních společnostech nebo firmách s mezinárodní účastí a potřebují komunikovat anglicky ve své každodenní praxi, jednak pro zaměstnance personálních agentur, na něž se s poptávkou po zajištění obsazení různých pracovních pozic takové firmy obracejí. Právě jim tento krátký kurz poskytne klíčovou slovní zásobu a pomůže jim osvojit si důležité komunikační návyky pro pracovní činnosti, které bezprostředně souvisejí s výkonem jejich profese. English for Human Resources zahrnuje šest tematických celků (Units) zabývajících se různými aspekty personalistiky a oblasti správy lidských zdrojů. Každý Unit začíná motivačním oddílem nazvaným Clock-in, jenž obsahuje krátký úvodní úkol, Brainstorming nebo kviz. Poté následuje práce s dialogy, texty a autentickými dokumenty, během níž si uživatelé prostřednictvím rozmanitých úkolů v kontextu osvojují důležité fráze a slovní zásobu. Klíčovým komunikačním úkolem jsou information-gap tasks nacházející se v dodatcích Partner files, na něž odkazují určitá místa v jednotlivých Unitech. Formou role-play activities si mohou účastníci v typických profesních i mimopracovních situacích ověřit osvojení frází a slovní zásoby daného Unitu. English for Human Resources se nesoustřeďuje pouze na produktivní řečové dovednosti, ale přináší též dostatek oborově zaměřených materiálů ke čtení s porozuměním. Na konec každého Unitu autoři zařadili Clock-out, stránku s fakultativním textem doprovázeným otázkami a podněty k další diskusi. Vstupy označované jako Best practice nabízejí tipy, klíčovou slovní zásobu a fráze pro typické situace z oblasti personalistiky, jako např. sestavení job description nebo pracovní smlouvy. V sekci Did you know? přináší kniha zajímavé jazykové a mimojazykové informace z oblasti personalistiky v anglicky hovořících zemích. Poté, co uživatelé projdou celou učebnici, si mohou míru osvojení základní oborové slovní zásoby v komprimované podobě ověřit mimo jiné i ve výběrové křížovce v oddílu Test yourself! V dodatcích v závěru učebnice naleznou kromě zmiňovaných Partner files také odpovědní klíč Answer key, který případným samoukům umožní kontrolovat své odpovědi, dále stručný výběrový anglicko-český glosář A-Z word list zaměřený zejména na oborovou slovní zásobu a také na slova a výrazy, které jsou použity v textech zařazených do učebnice v méně obvyklém významu. Užitečnou pomůckou se jistě stane i oddíl Model letters. Konečně, nejdůležitější fráze a obraty v tematickém řazení jsou uživatelům neustále k dispozici v dodatku Useful phrases and vocabulary.


Howard University Populace 2020. English belongs to IndoEuropean family of languages. FroRebel College Roehampton. své bakaláské práci s názvem Britská kulturní diplomacie v praxi Britská rada a její innost v . Pihláení Registrovat.


Titul zahrnuje est tematických celk Units zabývajících se rznými aspekty elektronické korespondence. 1000 anglických slovíek 890 K Více informací Obrázkový online kurz anglitiny obsahující 1000 anglických. Olympiáda v Tokiu bude ádný plán B neexistuje ujistil Bach. Koupit dary nedokonalosti. English for Human. Check Your English Vocabulary for Human Resources All You Need to Pass Your . Potrebujete si trochu oprái znalosti anglitiny ale nemáte as a navye by ste sa radi zamerali priamo na obchodnú oblas? V takom prípade je práve pre Vás urený ná eSeminár ktorý Vás praktickou formou zoznámi s najastejie. Akcie se silnými nákupními hodnocením dnes. Ty перевод.Nejlepší vysoké školy pro neonatální ošetřovatelství na Floridě. Pokud si chcete zlepit znalosti anglitiny urit existuje mnoho zpsob jak toho dosáhnout. DePaul univerzitní dorms. Anglitina pro personalisty B2 2.790 K Více informací Obchodní anglitina Human Resources B2 je kurz obsahující 4 kapitoly zamené na tematiku managementu lidských zdroj. I work in PR public relations. normalizace i v této oblasti avyuívat písluné mezinárodní normy v praxi.

Logistická regrese.


Dětské knihy online English for Human Resources - Angličtina v praxi (B2) PDF. Univerzitní knihovna Pledger Pat.